Menumenuclose

Stappenplan Informatieplicht energiebesparing

Ontdek ons stappenplan Informatieplicht energiebesparing voor het rapporteren van uw besparende maatregelen. In 6 stappen uitgelegd of vraag direct een offerte aan.

Vraag direct een offerte aan

Stappenplan Informatieplicht energiebesparing

De energiebesparingsplicht verplicht een bedrijf of instelling met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (-equivalent) om energiebesparende maatregelen te treffen. De Informatieplicht energiebesparing is hier een aanvulling op en verplicht deze bedrijven tot het rapporteren van de getroffen maatregelen. Hieronder leest u hoe u in 6 stappen voorbereid bent op de Informatieplicht energiebesparing!

Download het gratis BespaarScan magazine

Boordevol informatie en een naslagwerk met alles wat u wilt weten over de BespaarScan. Een document dat u kunt delen met uw collega's. Download hem snel.

Stap 1: Bent u informatie- en energiebesparingsplichtig?

Allereerst is het goed om te weten of uw bedrijf of instelling onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt. Verbruikt u meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³? Dan is de kans groot dat u op grond van de Wet milieubeheer moet besparen en vóór 1 juli 2019 moest melden welke maatregelen u heeft genomen of gaat nemen. Dit kunt u gemakkelijk controleren met behulp van onze snelle online check. Voor het invullen van deze check heeft u de elektriciteits- en aardgasverbruik van uw bedrijf of instelling nodig. Hierin is belangrijk dat dit uw totale energieverbruik is, waar u de door u opgewekte - en zelf verbruikte - hernieuwbare energie niet vanaf getrokken mag worden.

Stap 2: Welke energiebesparende maatregelen kunt u treffen?

Wanneer uw bedrijf of instelling onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt, bent u wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen en dit te rapporteren. Benieuwd welke energiebesparende maatregelen u kunt treffen? Bekijk dan de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin is voor 19 bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld waarin bijpassende maatregelen voor de betreffende bedrijfstak worden gegeven. De maatregelen in deze lijst hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Neem een kijkje in de Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak en ontdek welke energiebesparende maatregelen u kunt treffen.

Stap 3: Vraag op tijd eHerkenning aan

Zoals ook in stap 2 is aangegeven bent u, indien uw bedrijf onder de Informatieplicht energiebesparing valt, wettelijk verplicht om de energiebesparende maatregelen die u heeft doorgevoerd te rapporteren via het eLoket van de RVO. Om dit te kunnen rapporteren heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. eHerkenning is een zakelijk inlogmiddel dat alleen bestemd is voor bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het is te vergelijken met het DigiD, wat als veilig inlogmiddel wordt gebruikt door particulieren. Het aanvragen van eHerkenning duurt ongeveer 5 werkdagen. Vraag deze dus op tijd aan bij één van de zes leveranciers. Hier zijn ook kosten aan verbonden: deze variëren van €5,- tot €22,- per jaar. Met behulp van een animatie van de RVO kunt u de eHerkenning in enkele stappen aanvragen.

Wilt u het rapporteren van de energiebesparende maatregelen liever uitbesteden? Dan kunt u ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in het eLoket. In dit geval hoeft u dan ook niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen, maar blijft u wel verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage.

Stap 4: Log in het eLoket

Het is verstandig om eerst de animatie over het rapporteren via het eLoket te kijken en de handleiding door te nemen voordat u inlogt in het eLoket. Zo weet u goed welke stappen er in het eLoket allemaal komen kijken bij het rapporteren. 

Vervolgens logt u met uw eHerkenning niveau 1 in via het eLoket van de RVO. Logt u zich voor de eerste keer in? Dan moet u eerst een profiel aanmaken voordat u verder kunt. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig: 

  • KvK-nummer 
  • NAW-gegevens 
  • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Stap 5: Vul de rapportage in per wm-inrichting

U bent nu dus ingelogd in het eLoket. Hier klikt u op ‘Nieuwe aanvraag’ en vervolgens kiest u dan het formulier ‘Informatieplicht energiebesparing’. Ook hier moet u eerst weer controleren of u daadwerkelijk een informatieplicht heeft. Als hier blijkt dat u geen informatieplicht heeft, wordt dat weergegeven en hoeft u niet verder te gaan met rapporteren. 

 Vervolgens klikt u op ‘Rapportage aanmaken’. U volgt de stappen in dit formulier gemakkelijk door op ‘Volgende’ te klikken nadat u alle informatie op de pagina heeft ingevuld.

In het formulier vult u de energiebesparende maatregelen in met behulp van de Erkende Maatregelenlijsten. Hierin kiest u voor de meest passende bedrijfstak met bijbehorende lijst. Valt uw bedrijf of instelling niet onder één van deze bedrijfstakken? Dan kiest u de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’. U kunt nu uit de lijst uw uitgevoerde maatregelen aanklikken en toelichten. U geeft hierin duidelijk aan welke maatregelingen u wel heeft getroffen en welke niet. Het toelichten van een maatregel die is uitgevoerd is optioneel en dus niet verplicht. Daarnaast is het ook mogelijk om een alternatieve maatregel toe te voegen. In dit geval is het wel verplicht om dit toe te lichten. Ook wordt er een reden gevraagd wanneer u aangeeft dat een maatregel niet uitgevoerd is. Hierbij kunt u gebruikmaken van de volgende standaardredenen:

  • U voldoet niet aan de technische randvoorwaarden
  • U voldoet niet aan de economische randvoorwaarden van de maatregel 
  • Het apparaat of de toepassing is nog niet aan vervanging toe waardoor er nog geen sprake is van een natuurlijk moment 
  • De uitgangssituatie of de activiteit is voor u niet van toepassing 
  • U heeft de maatregel (nog) niet uitgevoerd. Hier heeft u ook de mogelijkheid om een toelichting te geven. U kunt bijvoorbeeld aangeven wanneer u de maatregel wel gaat uitvoeren. 

Uw gegevens worden gedurende de stappen automatisch opgeslagen. U kunt de rapportage dus ook eventueel op een later moment afmaken. Het formulier is dan terug te vinden door naar ‘Mijn overzicht’ te gaan. Heeft u meerdere wm-inrichtingen? Dan dient u voor iedere wm-inrichting een aparte rapportage te maken. 

Wanneer u alle gegevens in het formulier heeft ingevuld controleert u of alle gegevens kloppen. Als de rapportage foutief of onvolledig is, krijgt u hier een melding van.

Stap 6: Rapportage indienen

Wanneer al uw ingevulde gegevens gecontroleerd zijn, klikt u op ‘Verzenden’. Hier dient u nog een verklaring te lezen en ondertekenen voordat het formulier verstuurd kan worden. Nadat u op ‘Ondertekenen en verzenden’ heeft geklikt krijgt u direct een bevestiging in beeld. Daarnaast ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Dit referentienummer kunt u gebruiken voor eventuele vragen en correspondentie.

Uw gemeente of omgevingsdienst kan nu uw rapportage ophalen in het eLoket. De informatie uit uw rapportage wordt gebruikt om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Het kan zijn dat uw gemeente of omgevingsdienst naar aanleiding van uw rapportage nog vragen over uw wm-inrichting heeft of een controlebezoek wil uitvoeren.

Als u op grond van de Wet milieubeheer moet besparen, moest u vóór 1 juli 2019 melden welke maatregelen u heeft genomen of gaat nemen. Het niet rapporteren van deze maatregelen kan financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom. Heeft u de deadline gemist? Doe de melding dan zo snel mogelijk. Natuurlijk helpen wij u graag. Bijvoorbeeld met onze online check of de BespaarScan op locatie. Daarmee weet u precies aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Hulp bij de informatieplicht

Ondernemersdesk

Meer over de Informatieplicht energiebesparing

Wilt u meer informatie over de Informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder bij het verduurzamen van uw onderneming. Bel ons op 088 444 66 50 (lokaal tarief). Een appje sturen via 06 - 23 457 896 of een bericht via Facebook Messenger @ENGIEenergieNL kan natuurlijk ook!