Menumenuclose

Inrichting binnen de Wet Milieubeheer

Inrichting is een belangrijk begrip binnen milieuwetgeving. Wat betekent inrichting in de Wet milieubeheer en welke bedrijven vallen daaronder? Lees snel verder op deze pagina of vraag direct een offerte aan.

Vraag direct een offerte aan

Inrichting binnen de Wet Milieubeheer

Inrichting is een belangrijk begrip voor bedrijven in de milieuregelgeving. Bedrijven die een ‘Wet milieubeheer inrichting’ (wm-inrichting) zijn moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit. Niet alle bedrijven vallen hieronder. Zo zijn winkels vaak geen inrichting en hoeven zij niet te voldoen aan het activiteitenbesluit. Op de website van de Rijksoverheid kunt u checken of uw bedrijf een inrichting is.

Download het gratis BespaarScan magazine

Boordevol informatie en een naslagwerk met alles wat u wilt weten over de BespaarScan. Een document dat u kunt delen met uw collega's. Download hem snel.

Wanneer is iets een inrichting?

Uw onderneming is een inrichting als aan deze vier punten wordt voldaan:

  • Uw onderneming is een bedrijf of heeft de omvang van een bedrijf 
  • De activiteit wordt op één plek uitgevoerd, niet op meerdere 
  • De activiteit duurt 6 maanden of langer óf keert regelmatig op dezelfde plek terug 
  • De activiteit staat in bijlage I van het besluit omgevingsrecht

Activiteitenbesluit

Alle typen bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als een bedrijf geen ‘inrichting’ is. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in drie typen inrichtingen: type A, B en C.

Type A

Een bedrijf valt onder type A wanneer deze 'lichte' milieubelastende activiteiten uitvoert. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoor- of schoolgebouwen. Zij hebben geen Omgevingsvergunning Milieu nodig en bij de oprichting of wijziging hoeven zij geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Type A inrichtingen vallen volledig onder het Activiteitenbesluit; los van het Activiteitenbesluit kunnen ook nog andere milieuregels gelden. Meer over type A inrichtingen op de website van de overheid.

Type B

Inrichtingen die vallen onder type B moeten bij oprichting of een wijziging een melding doen aan het bevoegd gezag. Hieronder vallen onder andere garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens. Type B inrichtingen hebben geen Omgevingsvergunning Milieu nodig, in sommige gevallen hebben ze wel een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Ook type B inrichtingen vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. 


Type C

Type C inrichtingen zijn inrichtingen die een Omgevingsvergunning Milieu nodig hebben. Als type C inrichting moet een melding Activiteitenbesluit worden gedaan voor bepaalde activiteiten. Voor deze activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. In sommige gevallen hebben inrichtingen type C ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Verplichtingen van een wm-inrichting

Alleen wanneer uw bedrijf onder ‘wm-inrichtingen’ valt en dus onder het Activiteitenbesluit, heeft u een Omgevingsvergunning Milieu of Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Wanneer u als Wet milieubeheer inrichting meer dan 50.000 kWh verbruikt, of meer dan 25.000 m³ gas, bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen wanneer deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Daarnaast is het sinds 1 juli 2019 ook verplicht voor een Wet milieubeheer inrichting te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft ingevoerd. Dit kan via het eLoket van RVO. Dit wordt de Informatieplicht energiebesparing genoemd.

Wilt u weten of u moet voldoen aan de energiebesparingplicht of de informatieplicht? Met onze online check ontdekt u dit binnen 2 minuten.

Doe de Echeck en ontvang advies

Ondernemersdesk

Meer informatie over de
Wet milieubeheer

Meer informatie over de Wet milieubeheer is te vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor vragen, wij helpen u graag verder. Bel ons op 088 444 66 50 (lokaal tarief). Een appje sturen via 06 - 23 457 896 of een bericht via Facebook Messenger @ENGIEenergieNL kan natuurlijk ook!

Meer over Wet milieubeheer