Menumenuclose

Subsidieregelingen
voor sportverenigingen

Met het verduurzamen van uw sportclub verlaagt u uw energiekosten en maakt u uw vereniging klaar voor de toekomst. En met de diverse subsidies die Nederland kent voor het verduurzamen van sportaccommodaties, wordt het nog aantrekkelijker om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld LED-verlichting of zonnepanelen.

Subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Speciaal voor amateur sportverenigingen heeft de overheid de 'Subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties' (BOSA). Voor 2019 was deze subsidieregeling opgenomen in de regeling 'Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)'. Met deze nieuwe subsidieregeling kunt u kosten voor de bouw en onderhoud van uw sportaccommodaties én maatregelen op het gebied van energiebesparing vergoed krijgen. Samen kunt u daardoor tot wel 35% van deze kosten vergoed krijgen. Voor 2019 heeft de overheid in totaal € 87 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.

U kunt de 'Subsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties' aanvragen bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Zij voeren de regeling uit voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Verenigingen die zelf hernieuwbare energie willen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, komen in aanmerking voor de SDE+ subsidie. Met deze subsidieregeling wordt het zelf opwekken van energie nog interessanter. Via de SDE+ subsidie krijgt u een vergoeding over de hoogte van uw energieopwekking. Het vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de stroom en de marktwaarde van de geleverde stroom. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE+, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE+, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

De SDE+ subsidie is er speciaal voor zakelijke grootverbruikers. U bent een grootverbruiker wanneer uw aansluiting groter is dan 3x80A. Een voorwaarde van de SDE+ is dat uw zonnesysteem een vermogen heeft van 15kWP of meer. Omgerekend komt dit ongeveer uit op 60 panelen, afhankelijk van het vermogen van de zonnepanelen.

Meer informatie over de Stimulering Duurzame Energieproductie leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidies op regionaal niveau

Ook steeds meer provincies en gemeentes in Nederland stimuleren met behulp regelingen het verduurzamen van sportaccommodaties. Bijvoorbeeld door tegen gunstige condities geld te lenen, door het bieden van projectondersteuning of door het organiseren van informatieavonden. Informeer bij uw provincie en/of gemeente naar de mogelijkheden om verduurzaming binnen uw sportvereniging te stimuleren.

Uw sportvereniging verduurzamen?

Bent u enthousiast geworden over het verduurzamen van uw sportvereniging? Daag ons uit! We gaan graag met u in gesprek om de samenwerkingsmogelijkheden met uw club te bespreken.

Mijn vereniging verduurzamen