De termen op uw jaarafrekening veranderen

Uw energierekening bestaat uit verschillende onderdelen. Dat is al lastig genoeg. Maar dan hebben energiebedrijven ook nog allemaal hun eigen termen en uitleg voor die onderdelen. Dat moet anders. Daarom hebben we afgesproken dat we voortaan allemaal dezelfde woorden en dezelfde uitleg gebruiken. U heeft dat misschien al gemerkt.

Woorden als voorschot en vastrecht wijzigen

Voor u als klant betekent de afspraak dat een aantal termen verandert. Wij proberen alles zo snel mogelijk aan te passen, maar het kan gebeuren dat u soms de oude termen nog tegenkomt.

Voorschot wordt termijnbedrag

Voorschot is bij ons een ingeburgerd begrip. Iedereen weet dat we hiermee het bedrag bedoelen dat u elke maand aan ons betaalt. Zo spreidt u de energiekosten over het jaar. Toch is hier in de energiewereld weleens discussie over. U betaalt immers niet vooraf, maar aan het eind van de maand. Daarom hanteren sommige leveranciers de term termijnbedrag. Het is misschien even wennen, maar ook wij noemen nu het bedrag dat u elke maand betaalt, het termijnbedrag.

Vastrecht wordt vaste leveringskosten

Voor uw energie betaalt u per kWh en per m3, én u betaalt elk jaar een vast bedrag. Dat vaste bedrag staat bekend als vastrecht. Het klinkt als iets juridisch, maar het is gewoon onderdeel van uw leveringskosten. Om dit duidelijker te maken, noemen we het voortaan vaste leveringskosten.

Laagtarief wordt daltarief en hoogtarief wordt normaaltarief

Als u een dubbele meter heeft, kunt u kiezen voor dubbeltarief. U betaalt dan minder voor de stroom die u ’s nachts en in het weekend verbruikt. U kent dit principe wellicht onder de naam ‘nachtstroom’. Het lagere tarief noemden wij laagtarief en het hogere tarief noemden we hoogtarief. Dit kan de indruk wekken dat de stroom het ene moment heel goedkoop is en het andere moment heel duur. Zo groot zijn de verschillen niet. Daarom kiezen alle energieleveranciers ervoor om de termen daltarief en normaaltarief te gebruiken.

Netwerkkosten wordt netbeheerkosten

Gas en stroom komen via leidingen, masten en draden bij u in de meterkast. Dit netwerk wordt onderhouden door uw netbeheerder. U betaalt niet voor het netwerk zelf, wel voor de kosten die nodig zijn om het netwerk te beheren. Vandaar de nieuwe term netbeheerkosten. Wij brengen de kosten bij u in rekening en dragen ze af aan de netbeheerder.

Belastingen wordt overheidsheffingen

Voorheen kenden we alleen de Energiebelasting. Een paar jaar geleden is daar de Opslag Duurzame Energie bijgekomen. Hoe noemen we nou die combinatie van deze belastingen? Dat heet voortaan de overheidsheffingen.

Heffingskorting wordt vermindering energiebelasting

Huishoudens hoeven een klein deel van de energiebelasting op stroom niet te betalen. Dit bedrag wordt op uw factuur van de energiebelasting afgetrokken. U ziet dat nu onder de term ‘vermindering energiebelasting’.

Wat wilt u nu doen?

Meer lezen over de jaarafrekening
Deze website maakt gebruikt van cookies.  Cookies accepteren