Incasso en aanmaningen bij niet betalen

Als u niet op tijd betaalt, komt u in ons incassotraject terecht. Vanuit het incassotraject sturen wij u 1 of meerdere brieven om u er aan te herinneren dat u nog moet betalen. Daarnaast proberen we telefonisch contact met u op te nemen. Het is voor iedereen het beste om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Zo voorkomen we extra incassokosten.

Misschien bent u gewoon vergeten te betalen. Of stond er ongemerkt niet genoeg saldo op uw bankrekening. Wat er ook aan de hand is: betaal alsnog, zo snel mogelijk. Als u dat niet lukt, neem contact met ons op via telefoonnummer 088 444 66 70.

Betalingsregeling

Wanneer het voor u echt niet mogelijk is om het openstaande bedrag in één keer te betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Op die manier hopen we er alsnog samen uit te komen. Wees daarmee wel op tijd. Hoe langer u wacht, hoe minder kans op een regeling. Wilt u een verzoek indienen? Bekijk dan onze voorwaarden voor een betalingsregeling.

De stappen in het incassotraject

Komt u in het incassotraject terecht, dan kunt u het volgende verwachten.

Het incassotraject start na de uiterste datum waarop u de factuur moet betalen.  Start
Wij sturen eerst een herinnering naar uw correspondentieadres.   + 8 dagen
Nog steeds niet betaald? ENGIE stelt u nu officieel in gebreke. De ingebrekestelling sturen wij naar uw correspondentieadres.
 + 8 dagen
Als u niet heeft betaald, ontvangt u na de ingebrekestelling een sommatie op uw correspondentieadres. ENGIE brengt extra incassokosten in rekening.  + 16 dagen
Heeft u binnen een week het volledige bedrag nog niet betaald? Dan krijgt u een brief met de mededeling dat u wordt afgesloten. Wij proberen nog telefonisch contact met u op te nemen.  + 7 dagen
Daarna ontbinden we uw energieovereenkomst. Wij geven uw netbeheerder opdracht gas en stroom op het leveringsadres af te sluiten.  + 20 werkdagen
Wij dragen uw zaak over aan de gerechtsdeurwaarder.  Overdracht
De gerechtsdeurwaarder zal alsnog het verschuldigde bedrag bij u komen innen of legt beslag op uw eigendommen. Hoe dat werkt, leest u op deze overheidspagina over gerechtsdeurwaarders. Ook hier loopt u het risico op hoge extra kosten.
 Overgedragen

Als er iets verandert tijdens het incassotraject

Als nieuwe facturen onbetaald blijven tijdens de periode waarin de betalingsachterstand is ontstaan, worden deze toegevoegd aan het reeds ingezette incassotraject. We houden steeds rekening met tussentijdse betaling, betalingsregeling, een klacht of faillissement en de eventuele mogelijkheid die u heeft voor schuldhulpverlening. We kunnen het incassotraject onderbreken als sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico's.

Extra kosten van incasso

Na de ingebrekestelling gaat ENGIE incassokosten berekenen. Die komen bovenop het bedrag dat u ons dan al schuldig bent. Wij hanteren de wettelijke berekeningen:

  • Over de eerste € 2.500,00 van de vordering 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 
  • Over de volgende € 2.500,00 van de vordering 10% van de hoofdsom 
  • Over de volgende € 5.000,00 van de vordering 5% van de hoofdsom 
  • Over de volgende € 190.000,00 van de vordering 1% van de hoofdsom 
  • Over bedragen boven de € 200.000,00 mag maximaal 0,5% worden berekend met een maximum van € 6.775,00

Deze website maakt gebruikt van cookies.  Cookies accepteren