Menumenuclose

Verrekening overheidsheffingen bij salderingsregeling

Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen, profiteert u optimaal van de zon! Dankzij de salderingsregeling is zelf energie opwekken extra aantrekkelijk. Helaas hebben wij (ENGIE, voorheen Electrabel) bij de uitvoering van deze regeling op uw afrekening(en) een fout gemaakt. Natuurlijk zetten we dit snel recht, maar we vinden het ook belangrijk om open en eerlijk te zijn over wat er is gebeurd. Daarom vertellen we op deze pagina meer. 

De salderingsregeling in het kort

Als u zonnepanelen heeft, komt het regelmatig voor dat u meer energie opwekt dan u zelf nodig heeft. Die extra stroom levert u terug aan het net. Zo kunnen anderen er gebruik van maken. Ieder jaar ontvangt u van ons een afrekening. Daarop verrekenen we de door u betaalde termijnbedragen met de aan u geleverde stroom én de stroom die u teruggeleverd heeft. Omdat u gebruikmaakt van de salderingsregeling, verminderen we de geleverde stroom met de stroom die u teruggeleverd heeft. Wat overblijft is uw netto-verbruik. Alleen over dit verbruik hoeft u overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie) te betalen.

Lees meer over salderen

Wat is er gebeurd?

Helaas hebben wij ontdekt dat bij bovenstaande verrekening vanaf 2014 bij sommige klanten iets niet goed is gegaan. In plaats van te kijken naar de totale geleverde en teruggeleverde stroom in de periode van de factuur (meestal een jaar), is dat per kortere periode (bijv. een of meerdere maanden) gedaan. Het kan echter zijn dat u in een bepaalde periode meer heeft teruggeleverd dan u geleverd heeft gekregen, maar in een andere periode juist meer geleverd heeft gekregen dan u heeft teruggeleverd. Dit hebben wij niet met elkaar verrekend, terwijl we dat wel hadden moeten doen. Het gevolg: wij hebben u te veel aan overheidsheffingen in rekening gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst. 

Correctie overheidsheffingen

Uiteraard vinden wij het erg vervelend dat we een fout hebben gemaakt. Daarom hebben wij het netto-verbruik in de verschillende kortere periodes alsnog met elkaar verrekend. Het te veel betaalde bedrag aan overheidsheffingen ontvangt u natuurlijk van ons terug. Dat doen wij met de factuur die u ontvangen heeft. Het door u te ontvangen bedrag wordt binnen drie weken bijgeschreven op uw rekening.

Ontvangt u uw correctiefactuur meer dan 14 dagen na de originele factuur? Dan is het bedrag dat u ontvangt vermeerderd met de wettelijke rente

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust op met een van onze collega’s van de Klantenservice. Zij zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via 088 444 66 66 (lokaal tarief). Zakelijke klanten kunnen contact opnemen met de Ondernemersdesk via 088 444 66 50 (lokaal tarief).