Menumenuclose

Samen maken we het makkelijker voor u!

Door , op dinsdag

Algemene Voorwaarden? Dan denkt u vast: onleesbaar, veel tekst, onduidelijk, lastig, daar begin ik niet aan! Maar dat hoeft niet meer. De energieleveranciers hebben samen gezorgd voor heldere, leesbare voorwaarden. Alle leveranciers gebruiken deze Algemene Voorwaarden.

Nieuwe Algemene Voorwaarden
De nieuwe Algemene Voorwaarden gaan in per 1 april 2017. Ze zijn nu geschreven in eenvoudig Nederlands, de juiste informatie over zelf energie opwekken en terugleveren is toegevoegd en natuurlijk zijn ze aangepast op de nieuwe wet- en regelgeving. En dat is in uw voordeel!

Een aantal wijzigingen op een rij

Tariefwijziging
Wat wij al vanzelfsprekend vinden, is nu ook vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Daarin staat dat u 1 maand voor een tariefwijziging wordt geïnformeerd over de nieuwe tarieven (artikel 19).

Teruglevering
Steeds meer huishoudens leveren energie terug aan het net (vanwege bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak). Voor deze klanten is een apart artikel opgenomen over teruglevering (artikel 4). Hierin wordt kort uitgelegd hoe wij omgaan met de energie die u teruglevert.

Wie doet wat?
Het blijft lastig. Wat doet nu de netbeheerder en wat doet de energieleverancier? In verschillende artikelen wordt dit duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld in artikel 9 rondom de meters en in artikel 20 bij een verhuizing.

Geschillencommissie
Als wij uw klacht of vraag niet goed hebben opgelost, kunt u zich melden bij de Geschillencommissie. De termijn waarbinnen u dit kunt doen is verlengd naar 12 maanden.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor onze nieuwe voorwaarden.