Menumenuclose

NL doet, ENGIE doet: ook dat is energie.

Door , op vrijdag

NL doet! 10 en 11 maart steken duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om te klussen bij mensen of verenigingen die een extra steuntje kunnen gebruiken. Het is fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers zich aanmelden en klussen worden opgepakt. Allen met hun eigen reden, specifieke doel, enthousiasme en gedrevenheid. 

Ook ENGIE stimuleert maatschappelijke betrokkenheid. 'ENGIE Doet' sponsort collega's die zich inzetten voor projecten op het gebied van onder andere sport, cultuur en duurzaamheid.

In binnen- en buitenland

Twee collega’s die vanuit hun passie om anderen te helpen, reisden naar Tanzania. De één hielp met het bouwen van een school, de ander deelde zonne-opladers uit zodat kinderen ook na zonsondergang hun huiswerk kunnen maken.

Ook veel collega’s zamelden geld in voor hun sportvereniging of muziekvereniging waar ze lid van zijn. Voor een orthopedagogisch zwembad werd een jetstream gefinancierd.

Kortom: ook in 2017 zie je dat mensen nog volop waarde hechten aan gemeenschappelijkheid, solidariteit, behulpzaamheid, belangeloosheid. Zo ontstaat op een dag als vandaag overal positiviteit. Ook dat is energie. Energie die mooi is voor de wereld.