Toelichting begrippen

Netbeheerder

Uw netbeheerder en energieleverancier zijn verschillende bedrijven. De netbeheerder verzorgt het transport van gas en elektriciteit. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de energie, die u bij ENGIE koopt, bij u terecht komt. Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van het leidingnet.

Netbeheerkosten

Een vaste vergoeding aan de netbeheerder voor het transport van gas of elektriciteit. Dit is afhankelijk van de grootte van de aansluiting. Bij gas is het ook afhankelijk van het gemiddelde jaarverbruik.

Energiebelasting

Energiebelasting wordt berekend over het gemeten elektriciteitsverbruik en het calorisch gecorrigeerd gasverbruik. De belastingen op energie worden vastgesteld door en afgedragen aan de overheid. Meer over energiebelasting.

Heffing stimulering duurzame energie

De overheid subsidieert de productie van duurzame energie. Deze subsidies financiert zij met een heffing op uw energierekening. Hierdoor wil zij duidelijk maken welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie.

Heffingskorting

De overheid vindt energie een basisbehoefte. Daarom hanteert zij een korting op de energiebelasting: de heffingskorting. Voor bijvoorbeeld een woning of kantoor is dat € 385,53 per elektriciteitsaansluiting per jaar (incl. btw). Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is dat € 144,74 per jaar. ENGIE verrekent de heffingskorting evenredig aan het aantal geleverde dagen op uw factuur.

Nieuw voorschot (termijnbedrag)

Op uw jaarafrekening staat het nieuwe voorschot (termijnbedrag) vermeld. Dit voorschot wordt niet verrekend met de jaarafrekening, maar later afzonderlijk in rekening gebracht. Het voorschot is gebaseerd op het te verwachten verbruik naar aanleiding van deze afrekening. Daarnaast is rekening gehouden met uw tarief en kosten voor energiebelasting, btw en kosten voor netbeheer.

Calorisch gecorrigeerd verbruik en correctiefactor

Aardgas is een natuurproduct en kan wisselen van kwaliteit. De kwaliteit van het geleverde gas bepaalt de verbrandingswaarde en daarmee ook uw verbruik. Krijgt u een lagere kwaliteit gas, dan geeft uw meter te veel verbruik aan. Een hogere kwaliteit betekent een te laag gemeten verbruik. Daarom wordt achteraf door de netbeheerder een correctiefactor toegepast op het gemeten verbruik. Hieruit ontstaat het calorisch gecorrigeerde verbruik.

Dubbeltarief: hoog (normaal) en laag

Heeft u een elektriciteitsmeter met twee telwerken en heeft u gekozen voor het dubbeltarief, dan ziet u op uw jaarafrekening het hoog- en laagtarief (dag- en nachttarief). Het hoogtarief voor elektriciteit geldt op werkdagen van 07.00 tot 23.00 uur. Het laagtarief voor elektriciteit geldt op werkdagen van 23.00 tot 07.00 uur, maar ook in het weekend en op officieel erkende feestdagen. In sommige gebieden hanteert de netbeheerder andere tijden voor laagtarief, bijvoorbeeld van 21.00 tot 07.00 uur.

Correctie meterstanden

Uw meterstanden worden opgevraagd en gecontroleerd door uw energieleverancier. De meterstanden worden gecorrigeerd bij een afwijking in het verbruik van minder dan de helft of meer dan het dubbele. Dat is dus vanaf 50% naar beneden of 200% naar boven. Deze grens is door alle energiebedrijven in Nederland afgesproken en de energiebedrijven zijn verplicht zich hieraan te houden. Bijvoorbeeld: U krijgt een afrekening met een verbruik van 2.000 m³. Bij een afwijking vanaf 1.000 m³ naar beneden of 4.000 m³ naar boven volgt een correctie. Als in werkelijkheid het verbruik bijvoorbeeld 800 m³ is, volgt er een correctie. Maar als het verbruik in werkelijkheid 1.300 m³ is, volgt er geen correctie, want het verschil tussen de afrekening en de werkelijkheid is minder dan 50%. Electrabel zal uw meterstanden dan ook niet wijzigen. Uiteindelijk worden de standen bij een volgende jaarafrekening weer recht getrokken. U moet dan wel als Electrabel daarom vraagt, op tijd uw standen doorgeven.

Afrekening over een deel van het jaar

In de wintermaanden verbruikt u ongeveer 80% meer gas dan in de rest van het jaar. Het voorschot is maandelijks hetzelfde bedrag. Als u een afrekening ontvangt over alleen een voorjaar-, zomer- of herfstperiode, is het daardoor mogelijk dat u veel geld terugkrijgt. Als u een afrekening ontvangt over alleen een winterperiode is het mogelijk dat u juist veel geld moet bijbetalen.

Storing? Bel 0800-9009

Storingen moet u melden bij de netbeheerder in uw regio. Via het nationale storingsnummer gas en elektriciteit komt u snel terecht bij uw netbeheerder. Het nationale storingsnummer 0800-9009 is gratis én 24 uur per dag bereikbaar.

Klantenservice

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice.nl@engie.com of bel onze klantenservice via 088 444 66 66 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur en helpen u graag.

Op engie-energie.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren