Jaarafrekening: bijbetalen of terugkrijgen

Elk jaar krijgt u een jaarafrekening. Daarin berekent ENGIE of u geld moet bijbetalen of juist geld terug krijgt. U heeft al vooruitbetaald voor energie via uw maandelijkse termijnbedragen (voorschotten). Dat bedrag trekken we af van de werkelijk gemaakte energiekosten, die we pas achteraf kunnen vaststellen op basis van uw meterstanden.

Er zijn drie belangrijke redenen die bepalen of u moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt:

  1. Uw energieverbruik
  2. De prijsontwikkeling
  3. De afrekenperiode

1. Uw energieverbruik is hoger of lager dan verwacht

Er zijn veel oorzaken te bedenken waardoor uw verbruik hoger of lager uitvalt dan ENGIE heeft voorspeld bij het berekenen van uw termijnbedrag. Bijvoorbeeld:

  • In een koude winter verbruikt u meer gas dan in een gemiddelde winter - en in een zachte winter juist minder.
  • Als uw gezinssituatie wijzigt, wijzigt ook uw energieverbruik. Een persoon meer of minder heeft invloed op de hoeveelheid elektrische apparaten, of hoeveel warm water uw huishouden gebruikt.
  • Bij een verhuizing is uw voorschot gebaseerd op het energieverbruik van de vorige bewoners. Het is goed mogelijk dat de vorige bewoners minder zuinig waren met energie - of juist zuiniger.
  • Misschien heeft u in het afgelopen jaar apparatuur aangeschaft die veel energie verbruikt. Bijvoorbeeld een wasdroger, airco, waterbed, oven of elektrische kachel.
  • Door energiebesparende maatregelen kan uw energieverbruik dalen. U heeft bijvoorbeeld isolatie of dubbele beglazing aangebracht. Ook spaarlampen of het lager zetten van de thermostaat kunnen uw energieverbruik verlagen.

2. Ontwikkelingen in de energieprijzen

Energieprijzen zijn voor een groot deel afhankelijk van de olieprijzen. Zijn de olieprijzen extreem hoog, dan kan de afrekening over deze periode ook hoger uitvallen.

ENGIE probeert de prijsontwikkeling zo goed mogelijk in te schatten. Toch kunnen energieprijzen flink schommelen door onverwachte gebeurtenissen. Als u een contract heeft met flexibele energieprijzen (bijvoorbeeld een ENGIE Modelcontract) dan ziet u dan terug op uw jaarafrekening.

Dit geldt niet als u ENGIE Helder heeft, omdat u dan het hele jaar exact dezelfde prijzen betaalt per kilowattuur stroom en kubieke meter gas, of zelfs drie jaar lang.

3. Een kortere afrekenperiode

De periode waarover uw afrekening gaat, kan korter zijn dan een jaar. Boven uw afrekening staat dan 'Eindafrekening'. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd, of geen klant meer bent bij ENGIE.

Als de afrekenperiode meer wintermaanden had, dan heeft u met de voorschotten (termijnbedragen) misschien te weinig betaald. In dat geval staat op uw eindfactuur het bedrag dat u nog moet bijbetalen. Als het juist een warme periode betrof, waarin u weinig hoefde te verwarmen, kan het zijn dat u na de eindafrekening juist geld terug krijgt.

Voorbeelden bekijken

Wilt u liever meteen uw eigen jaarafrekening erbij pakken? We hebben een voorbeeld jaarafrekening online gezet, dat er precies zo uitziet als uw eigen afrekening. Daarop vindt u een gedetailleerde uitleg van de cijfers en begrippen op uw eigen jaarafrekening.

Op engie-energie.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren