Voorbeeld van een berekening

Hieronder staat het voorbeeld van familie De Vries. Een jaar lang betalen ze termijnbedragen (voorschotten) en aan het eind van 'hun energiejaar' komt de jaarafrekening. Stap voor stap leggen we uit, hoe we tot het bedrag komen dat u moet bijbetalen of juist terug krijgt.

ENGIE vraagt u naar de beginstand en de eindstand van uw energiemeter Familie De Vries heeft aan het begin van een periode 74.500 op haar gasmeter staan. Aan het eind van die periode staat er 76.000 op de gasmeter
Het verschil tussen de beginstand en eindstand is uw verbruik. Voor gas wordt uw verbruik gemeten in m3 (kubieke meter) en vermenigvuldigd met een correctiefactor. Voor elektriciteit wordt uw verbruik gemeten in kWh (kilowattuur). Het verbruik van familie De Vries is: 76.000 m3 – 74.500 m3 = 1.500 m3. De correctiefactor is 1,01. Het calorisch gecorrigeerd verbruik is 1.500m3 x 1,01 = 1.515 m3.
Uw verbruik vermenigvuldigen wij met uw tarief (prijs per eenheid). Daar tellen wij een vast bedrag per jaar bij op voor kosten die niet afhankelijk zijn van uw verbruik, zoals het beheren van uw gegevens. Verbruikskosten en vaste kosten vormen samen het te betalen eindbedrag. U heeft tarieven voor levering, netwerkkosten en energiebelasting Familie De Vries heeft het volgende tarief: € 0,3500 per m3. Hun verbruikskosten zijn 1.515 x € 0,3500 = € 530,25. Als vaste kosten brengt ENGIE € 37,50 per jaar in rekening. Het te betalen eindbedrag is dan: € 530 + € 37,50 = € 567.50
ENGIE brengt u elke maand een termijnbedrag in rekening. Hiermee voorkomt u ineens een groot bedrag te moeten betalen. Hoe het voorschot wordt berekend, leest u verder op. Elke maand betaalt familie De Vries een termijnbedrag van € 50.
ENGIE trekt de betaalde termijnbedragen af van het te betalen eindbedrag. Heeft u meer betaald dan het eindbedrag? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u minder betaald dan het eindbedrag? Dan moet u het te weinig betaalde bedrag bijbetalen. Familie De Vries heeft te veel betaald. Ze ontvangen € 567,75 – € 600 = - € 32,25 terug. Stel dat hun voorschot € 40 zou zijn, dan hadden ze € 40 x 12 = € 480 betaald. In dat geval hebben ze te weinig betaald en moeten ze € 567,75 – € 480 = € 87,75 bijbetalen.

Op engie-energie.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren